منتخب سردبیر

زنده عشق

جستارگشاییمعامله‌ای که در ایران با مفاخر علمی، فرهنگی و هنری می‌شود، به جرأت می‌توان گفت در دنیای متمدن امروز...

داود فیرحی ومسأله قفل شدن دوره گذار درایران

احمد حکیمی پورباورم نیست نگاه تو و این خاموشیباز برگردش چشم تو گمانی است مرابا زنده یاد داود فیرحی...

تیشه کرونا بر ریشه فقه سیاسی شیعه

حجه‌الاسلام والمسلمین دکتر داود فِیرَحی، نظریه‌پرداز و پژوهشگر علوم سیاسی و اندیشه سیاسی اسلام و استادتمام گروه علوم سیاسی...

بزرگ مردی از جنس جامعه شناسی

دکتر سیدحسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایرانمن اولین بار استاد را از نزدیک در دروه کارشناسی ارشد...

یادی از دانشی مرد سیاست

یونس صمدنژاد آذرمردم شناسپاییز سال ۱۳۹۹ مصداق بارز «هردم آید غمی از نو به مبارکبادم» بود. یکی از آن...

یاد و خاطره ای از استاد محمدرضا شجریان

یوسف نوظهوردانشیار دانشگاهعلامه طباطباییاستاد شجریان را ابتدا، در عنفوان جوانی، از طریق آوای ملکوتی ربّنا و مثنوی افشاری او...

فهرست عناوینسخن سردبیرسیاست در سایه کرونا۲پرونده/«مرجع منتقد»جستار گشایی۶طرحی از حیات فقیه عالیقدر۹از چشم فرزند ۱۷حقوق بشر در نگاه آیت‌الله منتظری۳۱از آخوند انقلابی تا...

فهرست عناوینسرمقالهزمستان است!۴آن سلیمانِ مُلکِ سرداران۷مروری بر سیاست‌های انتخاباتی در ایران۹پرونده/ انقلابگاهشمار اوج‌گیری انقلاب‌۵۷عوامل مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی سال ۵۷آنچه در ۲۹...

فهرست شماره ۶

 فهرست عناوینسرمقالهتقدس‌زدایی و تاریخ ۲پرونده/جنبش دانشجوییجستار گشایی۴جنبش دانشجویی در ایران گذشته، حال و آینده۷طرحی نو ۱۳اگر و فقط اگر …۲۱اردوکشی در دانشگاه تبریز!۲۷بررسی...

سوسیالیستِ تنها

فاطمه رنجبرنویسنده و پژوهشگر «کسی که پلیس سیاسی را نمی‌شناسد، غلط می‌کند که کار سیاسی کند»؛ این جمله‌ای است که فریبرز رییس دانا...

سرمقاله

حسن اکبری بیرق نهمین شماره خاطرات سیاسی در تابستان ۱۳۹۹ هنگامی منتشر می‌شود که ایران و جهان هنوز درگیر بیماری همه گیر کرونا(کووید۱۹)...

پیشینه و چالش‌های تاریخ شفاهی

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ تاریخ شفاهی مفهوم و مصداقی سهل و ممتنع دارد؛ از این رو هنوز جایگاهی متزلزل در بین شاخه‌های مختلف و سنت‌های متنوع...