منتخب سردبیر

صد سال شعر سیاسی ایران ‏

مریم بوربوری با توجه به کتاب‌های نوشته شده در این زمینه و مقاله­های مختلف می­دانیم سیاست همیشه بر ادبیات...

ایران و انتخابات امریکا

گزارشی از برگزاری نشست تخصصی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ایران توسط مرکز مطالعات ایرانی آنکارا با حضور عبدالرضا...

مروری بر کتاب نظریه تاریخ شفاهی

تألیف و ترجمه آزاده نوردی «تاریخ شفاهی» به مثابه ابزاری است اساسی برای هر پژوهشگری که تاریخ گذشته نزدیک...

حزب جمهوری اسلامی (جستارگشایی)

جستار گشایی سخن گفتن درباره وجود و ماهیت «حزب جمهوری اسلامی» همان‌قدر دشوار است که بحث درباره نفس تحزّب در ایران، به‌ویژه در دوره...

باز تولید بنیادگرایی مذهبی (سرمقاله ۱۳)

سرمقاله حسن اکبری بیرقآنچه در اواخر بهار و سرتاسر تابستان ۱۴۰۰ در فضای سیاسی ایران گذشت، طولی نخواهد کشید که به مهم‌ترین خاطرات سیاسی...

عبارات و عبرت‌های فرقه (جستارگشایی)

قصۀ پر غصۀ ارگی که مسجد شد (جستارگشایی)

جستار گشایی «اَرکی یخیرلار!»(آرک را تخریب می‌کنند)، این جمله‌ای است که در اوایل دهه شصت خورشیدی قرن گذشته، بر ذهن و زبان هر تبریزی...

تغییر خونبار ۵۴ (جستارگشایی)

جستار گشایی انقلاب ۵۷ در حالی بساط سلسله پهلوی را درهم پیچید که طیف وسیعی از گرایش‌های فکری، سیاسی و صنفی، در چند هفته...

بانیان وضع موجود (سرمقاله ۱۶)

بانیان وضع موجود!سرمقالهحسن اکبری بیرقدر سالیان اخیر یک سنّت سیّئه، بین مقامات ارشد و میانی نظام پدیدار گشته‌است و آن اینکه با فرافکنی‌های...

Created with Visual Composer