منتخب سردبیر

صد سال شعر سیاسی ایران ‏

مریم بوربوری با توجه به کتاب‌های نوشته شده در این زمینه و مقاله­های مختلف می­دانیم سیاست همیشه بر ادبیات...

ایران و انتخابات امریکا

گزارشی از برگزاری نشست تخصصی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ایران توسط مرکز مطالعات ایرانی آنکارا با حضور عبدالرضا...

مروری بر کتاب نظریه تاریخ شفاهی

تألیف و ترجمه آزاده نوردی «تاریخ شفاهی» به مثابه ابزاری است اساسی برای هر پژوهشگری که تاریخ گذشته نزدیک...

‌مردی برای تمام فصول (جستارگشایی)

مردی برای تمام فصولجستارگشاییسخن گفتن درباره محمدعلی فروغی و داوری درباره کارنامه او همانقدر دشوار و پیچیده است که توضیح نظریه کوانتوم. به قول یک فیزیکدان...

واینوویچ، وجدان بیدار روس (جستار گشایی)

واینوویچ، وجدان بیدار روس جستار گشایی سخن به گزاف نگفته‌ایم اگر مدعی شویم که ادبیات، همارهٔ تاریخ، در خط مقدم کُنشگری سیاسی بوده‌است....

صدایی که شنیده نشد و نمیشود (سر مقاله ۱۵)

صدایی که شنیده نشد و نمیشود!سرمقاله حسن اکبری بیرقزمستان هرسال، به‌ویژه فاصله ۲۶ دیماه تا ۲۲ بهمن، یادآور یکی از مهم‌ترین و پرپیامدترین رویدادهای قرن بیستم است. در...

دستگاه سیاستگذاری دولت سیزدهم(سرمقاله ۱۴)

سرمقالهحسن اکبری بیرقارسطوی بزرگ در کتاب «سیاست» می­نویسد: «سه گروه از مردمان به ‌درد مدیریت جامعه نمی‌خورند: نخست، ثروتمندان؛ چراکه آنان غالباً با...

حزب جمهوری اسلامی

جستارگشایی حزب جمهوری اسلامی  سخن گفتن درباره وجود و ماهیت «حزب جمهوری اسلامی» همان­قدر دشوار است که بحث درباره نفس تحزّب در ایران،...

فصلنامه خاطرات سیاسی شماره ۱۳فهرست عناوینسرمقالهیادها و خاطره هایادی از حکیم خراسان (ملیحه عمادی)مقاله سیاه مستی از خراسان، یادی ازعلامه حکیمی(مونا تلاشان) پرونده حزب...

Created with Visual Composer