Editors Choice

صد سال شعر سیاسی ایران ‏

مریم بوربوری با توجه به کتاب‌های نوشته شده در این زمینه و مقاله­های مختلف می­دانیم سیاست همیشه بر ادبیات...

سیاست معنویت

فاطمه رنجبر؛ میشِل فوکو فیلسوف نامدار فرانسوی و از اندیشمندان بحث‌انگیز نیمۀ دوم قرن بیستم که دیدگاه‌هایش درزمینۀ سیاست،...

«اختلالات اجتماعی و تبعات آن در جامعه ایران»

                              «اختلالات اجتماعی و تبعات آن در جامعه ایران»                                                                                                                                           رضا استاد رحیمی[۱] دکترای جامعه‌شناسی   فرانسیس فوکویاما در...

فرجام قرن، سرانجام سخن

فرجام قرن، سرانجام سخن حسن اکبری بیرق از گزارش بسیار اجمالیِ اُفت و خیزهای دولت- ملت ایران در یک...

فصلنامه شماره ۱۲

سرمقاله نگاهی به مصاحبه ظریف پرونده: تجربه چهار دهه ریاست جمهوری در ایران جستارگشایی مروری تحلیلی بر تاریخچه انتخابات...

شماره ۱۲ از فصلنامه خاطرات سیاسی منتشر شد در این شماره به بررسی پرونده انتخابات ریاست جمهوری در ادوار...

بازتاب

محمدجواد اکبرین پرونده اصلی شماره نهم خاطرات سیاسی به امام موسی صدر اختصاص داشت. مطالب منتشر شده در آن پرونده بازتاب‌های متفاوتی، اعم...

موسیقی، سیاست و قشری‌گری از نگاه استاد شجریان

به نظر می‌رسد واپسین مصاحبه زنده‌یاد استاد محمدرضا شجریان همانی باشد که در خرداد سال ۱۳۹۵ با روزنامه ایران انجام داده‌است. این گفتگو...

زیبایی‌شناسی و معرفت هنری شجریان

دکتر غلام‌حیدر ابراهیم بای سلامی، جامعه‌شناسی است که علاوه بر کاروبار آکادمیک و تحقیق و تدریس در دانشگاه تهران، در مقاطعی ردای سیاست...

شجریان و پست و بلند موسیقی امروز ایران

حسن اکبری بیرق h.akbaribairagh@gmail.com سید عبدالحسین مُختاباد، متولد نخستین روز سال ۱۳۴۵ در ساری، هنرمندی است ذوابعاد که ضمن کسب فیض از محضر...

شماره ۱۲

دوازدهمین شماره فصلنامه خاطرات سیاسی در آخرین زمستان قرن منتشر شد. ♦ این شماره که به صورت ویژه نامه مقارن با برگزاری سیزدهمین...

شماره ۹