Editors Choice

فصلنامه خاطرات سیاسی شماره ۱۹ فهرست عناوین سرمقالهصحنهٔ سیاسی ایران و سیاست‌های زن زداپیشنهادهایی برای فروکش کردن اعتراضات و...

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!مسعود امیدیکدام حاکمیّت توانسته است با اعدام زندانیان سیاسی بقای خود را تضمین کند؟!وقتی از...

حدیث مکرر مهسا (جستار گشایی)

جستار گشاییدرآمددرگذشت مهسا (ژینا) امینی، دختر جوان کرد، در واپسین روزهای تابستان ۱۴۰۱، نقطه شروع وقایعی در پهنه سیاسی،...

ماندن یا نماندن مسأله این است! (سرمقاله۱۸)

ماندن یا نماندن مسأله این است!سرمقالهحسن اکبری بیرق تکثّر و تنوّع نیروهای دخیل در جریان مبارزه با نظام پادشاهی و...

فصلنامه خاطرات سیاسی شماره ۱۸ فهرست عناوین سرمقالهیادها و خاطره ها   یادی از استاد ناصر تکمیل همایون پرونده: حدیث...

سایه در سایه سیاست

سایهدر سایه سیاستلیلا اسماعیلی کیان آبادیغلامحسین ابتهاج:غلامحسین ابتهاج (۱۲۷۷ رشت – مرداد ۱۳۴۴ اسپانیا) سیاستمدار ایرانی بود که سمت‌هایی...

حزب جمهوری اسلامی (جستارگشایی)

جستار گشایی سخن گفتن درباره وجود و ماهیت «حزب جمهوری اسلامی» همان‌قدر دشوار است که بحث درباره نفس تحزّب در ایران، به‌ویژه در دوره...

باز تولید بنیادگرایی مذهبی (سرمقاله ۱۳)

سرمقاله حسن اکبری بیرقآنچه در اواخر بهار و سرتاسر تابستان ۱۴۰۰ در فضای سیاسی ایران گذشت، طولی نخواهد کشید که به مهم‌ترین خاطرات سیاسی...

عبارات و عبرت‌های فرقه (جستارگشایی)

قصۀ پر غصۀ ارگی که مسجد شد (جستارگشایی)

جستار گشایی «اَرکی یخیرلار!»(آرک را تخریب می‌کنند)، این جمله‌ای است که در اوایل دهه شصت خورشیدی قرن گذشته، بر ذهن و زبان هر تبریزی...

تغییر خونبار ۵۴ (جستارگشایی)

جستار گشایی انقلاب ۵۷ در حالی بساط سلسله پهلوی را درهم پیچید که طیف وسیعی از گرایش‌های فکری، سیاسی و صنفی، در چند هفته...

بانیان وضع موجود (سرمقاله ۱۶)

بانیان وضع موجود!سرمقالهحسن اکبری بیرقدر سالیان اخیر یک سنّت سیّئه، بین مقامات ارشد و میانی نظام پدیدار گشته‌است و آن اینکه با فرافکنی‌های...

Created with Visual Composer