Editors Choice

فصلنامه خاطرات سیاسی شماره ۱۷فهرست عناوین  ‌سرمقالهطرح شتابزده از یک دغدغه فرهنگی - تاریخی در ایرانیادها و خاطره هادنیا...

زمانی برای خردورزی

نگاهی به کتابزمانی برای خردورزیخاطرات محمدرضا دادی‌زادهعضو سابق سازمان‌مجاهدین‌خلق‌ایرانمحمدرضا دادی زاده، که در بین مبارزان سیاسی پیش از انقلاب...

روایت تردید و امید (جستارگشایی)

جستار گشاییحسن روحانی با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ همه ناظران ملی و بین‌المللی را غافلگیر کرد....

بهار پر ماجرا، خرداد پر رخداد (سرمقاله ۱۲)

بهار پر ماجراخرداد پر رخدادحسن اکبری بیرق شاید در دهه‌های آتی، از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، به عنوان مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین...

حزب جمهوری اسلامی (جستارگشایی)

جستار گشایی سخن گفتن درباره وجود و ماهیت «حزب جمهوری اسلامی» همان‌قدر دشوار است که بحث درباره نفس تحزّب در...

‌مردی برای تمام فصول (جستارگشایی)

مردی برای تمام فصولجستارگشاییسخن گفتن درباره محمدعلی فروغی و داوری درباره کارنامه او همانقدر دشوار و پیچیده است که توضیح نظریه کوانتوم. به قول یک فیزیکدان...

واینوویچ، وجدان بیدار روس (جستار گشایی)

واینوویچ، وجدان بیدار روس جستار گشایی سخن به گزاف نگفته‌ایم اگر مدعی شویم که ادبیات، همارهٔ تاریخ، در خط مقدم کُنشگری سیاسی بوده‌است....

صدایی که شنیده نشد و نمیشود (سر مقاله ۱۵)

صدایی که شنیده نشد و نمیشود!سرمقاله حسن اکبری بیرقزمستان هرسال، به‌ویژه فاصله ۲۶ دیماه تا ۲۲ بهمن، یادآور یکی از مهم‌ترین و پرپیامدترین رویدادهای قرن بیستم است. در...

دستگاه سیاستگذاری دولت سیزدهم(سرمقاله ۱۴)

سرمقالهحسن اکبری بیرقارسطوی بزرگ در کتاب «سیاست» می­نویسد: «سه گروه از مردمان به ‌درد مدیریت جامعه نمی‌خورند: نخست، ثروتمندان؛ چراکه آنان غالباً با...

حزب جمهوری اسلامی

جستارگشایی حزب جمهوری اسلامی  سخن گفتن درباره وجود و ماهیت «حزب جمهوری اسلامی» همان­قدر دشوار است که بحث درباره نفس تحزّب در ایران،...

فصلنامه خاطرات سیاسی شماره ۱۳فهرست عناوینسرمقالهیادها و خاطره هایادی از حکیم خراسان (ملیحه عمادی)مقاله سیاه مستی از خراسان، یادی ازعلامه حکیمی(مونا تلاشان) پرونده حزب...

Created with Visual Composer