کسب‌وکار

زمانی برای خردورزی

استراتژی بازاریابی

فصلنامه خاطرات سیاسی شماره ۱۲ فهرست عناوین‌سرمقاله‌پرونده: تجربه چهار دهه ریاست جمهوری در ایرانجستارگشاییمروری تحلیلی بر تاریخچه انتخابات ریاست‌جمهوری...

فصلنامه خاطرات سیاسی شماره ۱۱ فهرست عناوین‌پایان قرنی سهمگینیادها و خاطره هازمستان و ثُلمه‌هایی در اسلام نظری و عملیابن‌...

یک سده تکاپو برای جامعه مدنی (جسارت گشایی)

جستارگشایی وقتی میرزای شیرازی، در سال ۱۸۹۰ میلادی، با یک جمله نیمه فارسی که: « بسم‌الله الرحمن الرحیم، الیوم...

زمستان و ثُلمه‌هایی در اسلام نظری و عملی

در ماه‌های اخیر، دو تن از بزرگان حوزه علمیه قم و منادیان اسلام سیاسی، پس از عمری تلاش و...

پایان قرنی سهمگین

حسن اکبری بیرقh.akbaribairagh@gmail.comشاید بتوان مدعی شد که تحولاتی که ایران عزیز ما طی یک سده گذشته، از اسفند ۱۲۹۹...

رزومه دکتر احمد حکیمی پور

 رزومه تحصیلی و کاری نام و نام خانوادگی: احمد حکیمی پور نشانی الکترونیکی:      ahmad_hakimipour@yahoo.com ♦ سوابق تحصیلی: ردیف مدرک...

Created with Visual Composer