کسب‌وکار

«اختلالات اجتماعی و تبعات آن در جامعه ایران»

استراتژی بازاریابی

یاد و خاطره ای از استاد محمدرضا شجریان

یوسف نوظهوردانشیار دانشگاهعلامه طباطباییاستاد شجریان را ابتدا، در عنفوان جوانی، از طریق آوای ملکوتی ربّنا و مثنوی افشاری او...

یادها و خاطره ها

مسعود بهنودیادم نمی‌آید اولین باری که سیاوش آواز ایران، شجریان، را دیدم کِی بود؟ ولی تصور می‌کنم که شبی...

سرمقاله شماره ۱۰

حسن اکبری بیرقخاطره، هم به لحاظ مفهومی و هم ازنظر مصداقی، ارجاع به گذشته دارد؛ بنابراین شاید برخی این...

سرمقاله

حسن اکبری بیرق خاطره، هم به لحاظ مفهومی و هم ازنظر مصداقی، ارجاع به گذشته دارد؛ بنابراین شاید برخی...

فهرست عناوین شماره ۱۰سرمقالهیادها و خاطره هاشجریان در «هزار داستان»یاد و خاطره‌ای از استاد محمدرضا شجریانیادی از دانشی مرد...

شماره ۱۰

شماره دهم (پاییز ۹۹) فصلنامه خاطرات سیاسی در ۱۱۶ صفحه منتشر شد.در سرمقاله ی این شماره علل و نتایج...