کسب‌وکار

یادها و خاطره ها

استراتژی بازاریابی

مسیحای لبنان ، مصلح خاورمیانه

دشمن طاووس آمد پرّ او چهاردهم خردادماه سال جاری، سید موسی صدر ۹۲ ساله شد و غیبتش ۴۲ ساله؛...

مشروطه تبریز و حاکمیت ملی

متن سخنرانی دکتر عباس قدیمی قیداری یکصد وچهاردهمین سالگرد نهضت مشروطیت ایران را گرامی می داریم و به روان...

آذربایجان مشروطه و حاکمیت ملی

دکتر باقر صدری نیا همه ساله در چهاردهم مردادماه یاد و خاطره صدور فرمان مشروطیت، گرامی داشته شده، در...

گاهشمار جنبش مشروطه خواهی در ایران

دینا غنیان شکست‌های نظامی پیاپی در برابر روسیه تزاری، نفوذ تجاری و سیاسی گسترده دول بیگانه در ایران، فساد...

یادی از خسرو مورخان حوزه

خبر کوتاه بود و جانکاه؛ سیدهادی خسروشاهی درگذشت. این بدان معنا بود که تاریخ نگاری معاصر جهان تشیع، یکی...

شماره ۹

سرمقاله۲ یادها و خاطره هاسوسیالیستِ تنها (در رثای رئیسی که دانا بود) ۶یادی از خسرو مورخان حوزه۱۳ پرونده/۱۱۴ سالگی...