کسب‌وکار

چهره امام موسی صدر در کتابهای خارجی

استراتژی بازاریابی

زمینه‌ها، پیامدها و درس‌های کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران

ابوالفضل بازرگان زمینه‌ها زمینه اصلی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را باید در ملی شدن صنعت نفت در ایران جستجو...

عملیات آژاکس یا رستاخیز ملی

فاطمه رنجبر پژوهشگر و مدرس دانشگاه مصدق: از ملی شدن صنعت نفت تا کودتا مصدق یکی از پیشگامان نهضت...

جستار گشایی

با آثار و گفتاری از: فاطمه رنجبر ابوالفضل بازرگان محمدعلی عمویی ناصر زرافشان سیدحسین موسویان «مصدق در تاریخ ایران...

مرداد پرحادثه

حسن اکبری بیرق h.akbaribairagh@gmail.com «دکتر محمد مصدق» در تاریخ معاصر ایران، از آن دسته پدیده‌هایی است که استعداد زیادی...

کتابشناسی دکتر شریعتی

«سال ۱۳۵۱» اسلام شناسی در ترازوی علم و عقل تالیف:‌ ابراهیم انصاری زنجانی نویسنده از روحانیون حوزه علمیه قم...

کتابشناسی آیت‌الله منتظری

به کوشش علی اسروش کتاب‌های منتشرشده در ایران با موضوع آیت‌اللّه منتظری «سال ۱۳۶۱» فقیه عالیقدر تالیف:‌ م‍صطفی ایزدی‌...