کسب‌وکار

استراتژی بازاریابی

روایت تردید و امید (جستارگشایی)

جستار گشاییحسن روحانی با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ همه ناظران ملی و بین‌المللی را غافلگیر کرد....

بهار پر ماجرا، خرداد پر رخداد (سرمقاله ۱۲)

بهار پر ماجراخرداد پر رخدادحسن اکبری بیرق شاید در دهه‌های آتی، از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، به عنوان مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین...

حزب جمهوری اسلامی (جستارگشایی)

جستار گشایی سخن گفتن درباره وجود و ماهیت «حزب جمهوری اسلامی» همان‌قدر دشوار است که بحث درباره نفس تحزّب در...

باز تولید بنیادگرایی مذهبی (سرمقاله ۱۳)

سرمقاله حسن اکبری بیرقآنچه در اواخر بهار و سرتاسر تابستان ۱۴۰۰ در فضای سیاسی ایران گذشت، طولی نخواهد کشید که...

Created with Visual Composer