زیبایی‌شناسی و معرفت هنری شجریان

در گفتگوی احمد حکیمی‌پور و حسن اکبری بیرق با ابراهیم بای سلامی