image_pdfنسخه pdfimage_printنسخه چاپی

فصلنامه خاطرات سیاسی شماره ۱۸

فهرست عناوین

سرمقاله
یادها و خاطره ها
   یادی از استاد ناصر تکمیل همایون
پرونده: حدیث مکرر مهسا
   جستارگشایی
   مجملی از پیشینه گشت ارشاد
   نگاهی تطبیقی به آزادی اجتماعات در ایران و دیگر کشورهای جهان
   بحران سیاسی در ایران دلایل و پیامدها
   آموزه‌هایی از جنبشِ رنگین‌کمان
   ظهور پادگفتمان‌های جنسیّتی
   زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
   ماهیت، چیستی و چرایی اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ به روایت انجمن جامعه
   شناسی ایران 
   آنچه نخبگان گفتند
در اقیانوس خاطرات
   در دامان روایت یوسف از زندگی در آبادان 
 
 

برای دریافت نسخه کامل این شماره (۱۸) به سایت طاقچه مراجعه کنید.

خاطرات سیاسی فصلنامه ای است با روش تحلیلی آموزشی و اطلاع رسانی. مطالب مندرج در این فصلنامه بیانگر آرائ نویسندگان آنهاست

Created with Visual Composer