image_pdfنسخه pdfimage_printنسخه چاپی

شماره دهم (پاییز ۹۹) فصلنامه خاطرات سیاسی در ۱۱۶ صفحه منتشر شد.

🔹در سرمقاله ی این شماره علل و نتایج پرداختن به تاریخ شفاهی تبیین شده و سپس در راستای شناخت وضعیت اکنون ایران به درگذشت استادشجریان، دکتر توسلی، دکتر فیرحی و ترور محسن فخری زاده اشاره شده است.
🔹پرونده اصلی این شماره به محمدرضا شجریان اختصاص یافته و به سویه های اجتماعی و سیاسی هنر فاخر او از زبان عبدالحسین مختاباد، فریدون شهبازیان، ابراهیم بای سلامی و خود زنده یاد شجریان پرداخته شده است.

در ادامه مقالاتی متنوع درباره خاطره نگاری و تاریخچه و مبانی علمی آن می خوانید.
🔸فصلنامه خاطرات سیاسی با رویکردی تحلیلی، آموزشی و اطلاع رسانی می کوشد به توسعه دانش نوین تاریخ نگاری سیاسی در ایران یاری رساند.
🔸خاطرات سیاسی را از روزنامه فروشی های سراسر کشور بخواهید یا نسخه ی اینترنتی آن را از طاقچه تهیه بفرمایید:
https://b2n.ir/384020