چیزهایی که باید بدانید

شماره ۱۰

شماره دهم (پاییز ۹۹) فصلنامه خاطرات سیاسی در ۱۱۶ صفحه منتشر شد.در سرمقاله ی این شماره علل و نتایج...

فهرست عناوینیادها و خاطره هاسوسیالیستِ تنها (در رثای رئیسی که دانا بود) ۶یادی از خسرو مورخان حوزه۱۳پرونده/۱۱۴ سالگی مشروطیتگاهشمار...

فهرست عناوینسخن سردبیرسیاست در سایه کرونا۲پرونده/«مرجع منتقد»جستار گشایی۶طرحی از حیات فقیه عالیقدر۹از چشم فرزند ۱۷حقوق بشر در نگاه آیت‌الله...

سوسیالیستِ تنها

فاطمه رنجبرنویسنده و پژوهشگر «کسی که پلیس سیاسی را نمی‌شناسد، غلط می‌کند که کار سیاسی کند»؛ این جمله‌ای است...

سرمقاله

حسن اکبری بیرق نهمین شماره خاطرات سیاسی در تابستان ۱۳۹۹ هنگامی منتشر می‌شود که ایران و جهان هنوز درگیر...

پیشینه و چالش‌های تاریخ شفاهی

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ تاریخ شفاهی مفهوم و مصداقی سهل و ممتنع دارد؛ از این رو هنوز جایگاهی متزلزل در بین شاخه‌های...

چهره امام موسی صدر در کتابهای خارجی

موسی الصدر مسار التحدّیات و التحولاتکتاب «موسی الصدر مسار التحدیات و التحولات» (امام موسی صدر سیر چالش‌ها و تحولات)...

کتاب شناسی امام موسی صدر

زهرا کریمی در نهم شهریور سال ۱۳۵۷ اتفاق ناگواری رخ داد. اتفاقی که جریان مقاومت در ایران و لبنان...