چیزهایی که باید بدانید

مرداد پرحادثه

حسن اکبری بیرق h.akbaribairagh@gmail.com «دکتر محمد مصدق» در تاریخ معاصر ایران، از آن دسته پدیده‌هایی است که استعداد زیادی...

کتابشناسی دکتر شریعتی

«سال ۱۳۵۱» اسلام شناسی در ترازوی علم و عقل تالیف:‌ ابراهیم انصاری زنجانی نویسنده از روحانیون حوزه علمیه قم...

کتابشناسی آیت‌الله منتظری

به کوشش علی اسروش کتاب‌های منتشرشده در ایران با موضوع آیت‌اللّه منتظری «سال ۱۳۶۱» فقیه عالیقدر تالیف:‌ م‍صطفی ایزدی‌...

مبنا و معنای تاریخ شفاهی

کتابشناسی دکتر شریعتی کتابشناسی آیت‌الله منتظری مبنا و معنای تاریخ شفاهی جایگاه شریعتی در ادبیات معاصر فارسی در گفتگوی...

جایگاه شریعتی در ادبیات معاصر فارسی

آتنا محفوظی پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی دیباچه دکتر شریعتی همان دردمند دردآشنا که قلم توتم او بود، از...

ماجرای پایان‌ناپذیر شریعتی

یونس صمدنژادپژوهشگر و مردم شناس یک عمر می توان سخن از زلف یار گفتدر بند آن مباش که مضمون...

شریعتی به چه کسی خدمت کرد؟

فاطمه رنجبر پژوهشگر و نویسنده به‌روشنی می‌توان گفت جریان روشنفکری در ایران پیشینه‌ای آشفته دارد. درواقع روشنفکری از زمانی...

حیات فکری دکتر علی شریعتی

♦ طرحی از زندگی شریعتی در سن ۳۵ سالگی در سال ۱۳۴۷، علی شریعتی کتابی نوشت به نام: «کویر:...