پیشنهاد ارائه مقاله

«فصلنامه خاطرات سیاسی»


در صدد است در شماره های آتی به مقوله ارتباط هنر و سیاست در ایران، به ویژه چهره های برجسته هنری که به نوعی کنشگر سیاسی نیز بوده اند، بپردازد. به عنوان نخستین گام، در شماره دهم (پاییز۹۹) پرونده ای به یاد استاد محمدرضا شجریان ترتیب دهد. همچنین در این شماره، پرونده ای درباره دکتر غلامعباس توسلی از چهره های شاخص جامعه شناسی خواهد داشت. به همین مناسبت از همه مخاطبان فرهیخته دعوت می شود خاطرات سیاسی، اجتماعی و مقالات و یادداشت های ارزنده خود را جهت درج در این یادنامه حداکثر تا تاریخ پایان آبانماه به نشانی ایمیل مجله ارسال نمایند.⚘


khateratesiasi@yahoo.com