فصلنامه شماره ۱۲

image_pdfنسخه pdfimage_printنسخه چاپی
 • سرمقاله
 • نگاهی به مصاحبه ظریف
 • پرونده: تجربه چهار دهه ریاست جمهوری در ایران
 • جستارگشایی
 • مروری تحلیلی بر تاریخچه انتخابات ریاست­جمهوری در ایران(مقاله آتنا محفوظی)
 • هفت مرد و دوازده دولت (نگاهی به خاستگاه وعملکرد رؤسای جمهوری اسلامی ایران)
 • مقاله خانم رنجبر(مانیز بخشی ازاین ملت هستیم
 • مصاحبه با محمدجواد مظفر
 • مصاحبه با حسین کمالی
 • مصاحبه با کواکبیان
 • پرونده: کارنامه شیخ معتدل(نگاهی تحلیلی به فرازو فرودهای دولت تدبیر و امید)
 • جستارگشایی
 • اقتراح(پرسش­ درباره کارنامه حسن روحانی و پاسخ­های حسین عسگری، علی محمد نمازی و علی قائمی)
 • مصاحبه با محسن رهامی
 • گفتگو با مرتضی الویری
 • مصاحبه با مهندس پوری حسینی
 • خاطره در سپهر اندیشه
 • نگاهی به شعر سیاسی ایران در سده گذشته